Vysoká dostupnosť IT systémov nie je prioritou len v oblasti logistiky

Vysoká dostupnosť IT systémov nie je prioritou len v oblasti logistiky

Na základe bezplatného auditu IT sme zákazníkovi pripravili hĺbkovú analýzu IT prostredia v počte desiatok strán, kde sme identifikovali kritické body infraštruktúry podľa priorít od 1 – 3 a navrhli zlepšenia.

V tomto príspevku sa dozviete

O firme - zákazník

Logistická firma.

Kľúčové slová: Logistická firma; 24/7, stredná firma; vysoké nároky od SLA, vysoká dostupnosť (HA), cluster

Potreby/Požiadavky zákazníka

 • Vysoká dostupnosť siete, serverov a prevádzkovaných služieb (maximálny výpadok 2 hodiny).
 • Transparentne definovaná SLA zmluva o reakčných časoch pri jednotlivých službách poskytovaných nepretržite 24/7.

Východisková situácia zistená auditom IT

Na základe bezplatnej analýzy IT sme zákazníkovi pripravili hĺbkovú analýzu IT prostredia v počte desiatok strán, kde sme identifikovali kritické body infraštruktúry podľa priorít od 1 – 3, navrhli zlepšenia týkajúce sa vysokej dostupnosti, konfiguračné zmeny, ktoré sa rozchádzali s našim štandardom kvality a ďalšie technické zlepšenia pre samotných pracovníkov.

Na základe analýzy sme si s klientom stanovili maximálne možné časy výpadku jednotlivých služieb, čo následne vyústilo do vypracovania Disaster Recovery plánu – plánu obnovy.

IT Riešenie na mieru

 • Vysoká dostupnosť IT služieb u klienta je riešená dvoma fyzickými servermi s virtuálnym prostredím, pričom všetky virtuálne servery (služby) sú uložené na spoločnom diskovom poli. V prípade ak jeden server vypadne, tak všetky služby sa automaticky spúšťajú na druhom serveri, ktorý kontinuálne preberie funkcionalitu prvého serveru.
 • Vysokú dostupnosť internetovej konektivity sme zabezpečili zálohovaným internetovým pripojením.
 • Na úrovni elektrickej energie má zákazník dostupnú elektrocentrálu na dieselový pohon, čo mu spolu s 24/7 podporou od nás zabezpečuje dostupnosť aj v prípade výpadku elektrického prúdu.

 

Ďalšie opatrenia:

 • Archivácia schránok na zníženie ich objemu.
 • Prechod s poštou do cloudovej služby Microsoft 365.
 • Zálohovanie dát z Pracovnej plochy a Dokumentov.
 • Záloha mimo lokalitu.

Pôvodné riešenie

SietPred

Naše riešenie

Projekt v číslach:

 • Odpracované osobohodiny: 85 hodín
 • Počet zainteresovaných technikov: 4 technici
 • Počet vypitých RedBullov: 34
 • Množstvo zálohovaných dát: 4 000 GB
 • Množstvo archivovaných e-mailov: 500 GB
 • Množstvo migrovaných e-mailov: 100 schránok, 500 GB

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Správa siete bez stresu a starostí?

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu