Plán obnovy po havárií
Plán obnovy po havárií

Vysvetlenie:

Ide o plán pozostávajúci z politík, nástrojov a procedúr, ktoré umožnia obnovu alebo pokračovanie dôležitých informačných systémov a technológií, po akejkoľvek havárií (prírodnej, či vyvolanej ľuďmi). Inými slovami je to súbor postupov, softvéru a hardvéru, ktoré umožňujú obnovu dát a systémov v prípade poškodenie akejkoľvek časti IT infraštruktúry. Väčšinou je definovaný aj maximálny čas obnovy, ktorý je ešte akceptovateľný.

Skratka:

DRP
Kategória: IT manažment

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.