Konsolidácia siete alebo ako nefunkčná sieť ovplyvňuje efektivitu práce

Konsolidácia siete alebo ako nefunkčná sieť ovplyvňuje efektivitu práce

Riešením pomalej práce v projektantskom softvéri, kde sme museli úzko spolupracovať s dodávateľom softvéru klienta, avšak klienta sme tým nezaťažovali a všetko sme vybavili za neho.

V tomto príspevku sa dozviete

O firme - zákazník

Projekčná a statická kancelária. Pod našu starostlivosť sme prevzali siete na Slovensku a Českej republike v štyroch rôznych mestách.

Kľúčové slová: Projekčná a statická kancelária; improvizácia; stredná firma; medzinárodná pôsobnosť; správa pobočiek ČR a SR; vzdialená inštalácia, disaster recovery plan, konsolidácia siete

Východisková situácia zistená auditom IT

Dlhodobé problémy:

 • Pomalá práca v nosnom projektantskom systéme.
 • Pomalá práca so súbormi na serveri.
 • Zálohovanie všetkých systémov, dát a služieb medzi jednotlivé pobočky a lokality – tzv. „OffSite“ zálohy, geograficky mimo lokalitu.
 • Zastaralý hardvér a softvér.

Komplexné IT riešenie na mieru – konsolidácia počítačových sietí

 • Riešenie na zelenej lúke v Českej Republike – 12 ročný poštový server premigrovaný do Microsoft 365.
 • Zvýšenie priepustnosti siete v Bratislave, viď. IT riešenie optimalizácia siete. Na grafe je možné vidieť, ako sa upravili rýchlosti sťahovania dát.
 • Oprava štruktúrovanej kabeláže a jej korektné zapojenie (už viac nepotrebovali malé 5-portové switche pod stolami).
 • Nastavená politika bezpečnosti hesiel.
 • Pomoc s financovaním – lízingové financovanie hardvéru a softvéru. Na základe kompletného auditu počítačov cez náš špecializovaný softvér sme pomohli klientovi pri rozhodovaní, ktoré počítače je nutné z dôvodu vyššej produktivity práce vymeniť.
 • Disaster Recovery plán (plán obnovy) sme vytvorili, nastavili v zmysle neho počítačovú sieť na zabezpečenie jej kontinuity a tiež nastavili viac úrovňové zálohovanie aj mimo lokalitu „OffSite Backup“.
 • Pomoc s riešením pomalej práce v projektantskom softvéri, kde sme museli úzko spolupracovať s dodávateľom softvéru klienta, avšak klienta sme tým nezaťažovali a všetko sme vybavili za neho.

Projekt v číslach:

 • Odpracované osobohodiny: 230 hodín, z toho cez víkend 40
 • Počet zainteresovaných technikov: 4 technici
 • Doba konsolidácie počítačových sietí: 4 mesiace
 • Počet vypitých RedBullov: 74
 • Množstvo zálohovaných dát: 20 000 GB

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Správa siete bez stresu a starostí?