Vysoká dostupnosť
Vysoká dostupnosť

Vysvetlenie:

Vysoká dostupnosť prevádzkovaného systému, softvéru alebo hardvéru. Vysoká dostupnosť znamená, že systém musí byť funkčný nepretržite, bez výpadkov alebo vo vopred stanovenom limite možného výpadku. Podobné riešenia sa realizujú za pomoci redundantných prvkov v sieti (zdvojené servery, internetové pripojenia, zdvojené softvéry), aby v prípade výpadku automaticky prebral úlohu náhradný prvok.

Kategória: IT manažment

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.