Dohoda o úrovni poskytovaných služieb
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb

Vysvetlenie:

Zmluvne dohodnutá určitá úroveň služby, zväčša aj so sankciami za nedodržanie. V IT svete sa používa najmä na ohraničenie času, kedy sa najneskôr začne dohodnutá služba poskytovať. Napríklad v našom prípade garantuje, do koľko hodín maximálne začneme riešiť novú požiadavku.

Skratka:

SLA
Kategória: IT manažment

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.