Bezplatná IT analýza

Bezplatná IT analýza

Aby sme zistili aktuálny stav Vášho IT, nestačí nám poznať len počty počítačov a názvy softvérov. Potrebujeme naozaj spoznať, ako funguje Vaša firma (IT a aj mimo IT), čo potrebuje a kam smeruje.

Čo je bezplatná IT analýza

  • Máte pocit, že Vaše IT systémy nie sú dostatočne efektívne?
  • Chcete zmodernizovať svoje IT a zároveň ušetriť náklady?
  • Potrebujete pomoc pri výbere vhodného IT riešenia pre Vašu firmu?


Bezplatná IT analýza, ktorú realizujeme vo firmách, je nástroj na to, aby sme Vás dobre spoznali a mohli Vám pomôcť vyriešiť Vaše problémy s IT.

Ide o bezplatnú analýzu aktuálneho stavu IT vo Vašej firme, zistenie ako pracujete, čo Vás trápi a kam sa chcete dostať v budúcnosti.


Slúži nám ako podklad na vypracovanie projektu hodnotiaceho stav Vášho IT s riešeniami na pokrytie aktuálnych problémov a jeho ďalšieho rozvoja.

Často kladené otázky k IT analýze

Prečo potrebujeme zrealizovať IT analýzu

Aby sme zistili aktuálny stav Vášho IT, nestačí nám poznať len počty počítačov a názvy softvérov. Potrebujeme naozaj spoznať, ako funguje Vaša firma (IT a aj mimo IT), čo potrebuje a kam smeruje.

Budúce nastavenie IT je založené na dvoch faktorov, ktoré si zisťujeme:

  • Aktuálny stav IT.
  • Stratégia firmy.
Čo budete robiť počas analýzy IT?

Prejdeme si Vašu počítačovú sieť, pozrieme sa na koncovú stanicu (počítač / notebook), porozprávame sa so zamestnancami a s Vami, zistíme ako softvéry používate, akým spôsobom pracujete a ako máte veci vo firme zabehnuté.

Ako dlho trvá analýza IT?

Dĺžka analýzy závisí od veľkosti firmy, bežne okolo jednej hodiny, ale môže aj viac.

Čo bude výstupom z analýzy IT?

Pripravíme pre Vás detailnú správu o tom, ako máte nastavenú Vašu počítačovú sieť, uvedieme jej silné stránky, ale hlavne sa zameriame na jej slabiny, na ktoré navrhneme hneď aj riešenia. Súčasťou správy z auditu je aj rozpočet.

Prečo je IT analýza ZADARMO?

Naša práca je založená na vzájomnej dôvere, keďže IT firme zverujete do správy Vaše dáta, informačné systémy a technológie, na ktorých funguje denno-denne Vaša firma. Toto je veľmi cenné aktívum a určite ho nechcete zveriť do rúk nekompetentnej firme bez znalostí a skúseností.

Preto Vám chceme našim prístupom, analytickou prácou, návrhmi a komunikáciou ukázať ako profesionálne pracujeme a ako Vám vieme zefektívniť prácu, usporiť náklady a priniesť pokoj s IT.

P.S.: A napríklad ani za skúšobnú jazdu na novom automobile neplatíte.

Prínosy IT analýzy

Pochopenie existujúceho stavu vášho IT

Potrebujeme vedieť ako pracujete, čo Vás trápi a kam sa chcete dostať v budúcnosti.

Optimalizácia siete

Zlepšenie jej výkonu na podporu vašej práce.

IT bezpečnosť

Zvýšenie bezpečnosti jedného z najcennejších aktív a to vašich dát a funkčnosti siete.

Efektivita práce

Navrhneme riešenia na zefektívnenie vašej práce.

IT bez problémov a stresu

Zabezpečíme kontinuálnu a proaktívnu starostlivosť o vaše IT.

Potrebujeme vedieť ako pracujete, čo Vás trápi a kam sa chcete dostať v budúcnosti.

Zlepšenie jej výkonu na podporu vašej práce.

Zvýšenie bezpečnosti jedného z najcennejších aktív a to vašich dát a funkčnosti siete

Navrhneme riešenia na zefektívnenie vašej práce.

Zabezpečíme kontinuálnu a proaktívnu starostlivosť o vaše IT

Postup pri komplexnom riešení alebo 10 krokov pre Váš pokoj s IT

1. Úvodný rozhovor

Na úvodnom osobnom stretnutí alebo online/telefonicky si prejdeme stručne Vaše potreby, problémy, požiadavky a očakávania.

2. NDA zmluva

V prípade potreby podpíšeme NDA zmluvu

3. Analýza IT zadarmo

Zrealizujeme analýzu IT vo vašej organizácií zadarmo (potrebujeme si zistiť aktuálny stav počítačovej siete, systémov a IT manažmentu).

4. Správa z analýzy

Vypracujeme správu z analýzy, v ktorej identifikujeme oblasti zlepšenia a jej súčasťou je aj zoznam riešení.

5. Prezentácia výsledkov a návrh riešení

Výsledok analýzy odprezentujeme na stretnutí a na základe požiadaviek a možností klienta ho prispôsobíme na mieru.

6. Zmluvná dokumentácia

Podpíšeme zmluvu o dielo a projektovú dokumentáciu. Aby sme zadefinovali zodpovednosti, priebeh, rozsah, tak aby každý vedel, čo má robiť. Taktiež si podpíšeme zmluvu na správu počítačovej siete, aby po nasadení o dielo sme sa o neho mohli aj starať.

7. Príprava

Pripravíme sa na riešenie. Nakúpime hardvér a softvér, nainštalujeme si ho a nakonfiguruje čo najviac ako je to možné.

8. Implementácia

Prídeme, čo najskôr nasadíme, aby sme klientovi minimalizovali možné prestoje, a preto v prípade potreby riešenia realizujeme aj cez víkend.

9. Dolaďovanie a odovzdanie

Po nasadení riešenia sa systém dolaďuje v spolupráci so zamestnancami klienta, prispôsobuje sa a používatelia sa patrične vyškolia.

10. Každodenná starostlivosť a podpora

Po odovzdaní riešenia preberáme zaň zodpovednosť a staráme sa oň v rámci našich služieb správy počítačovej siete

Referencie

Čo o nás povedali naši klienti?

Zlepšite Vaše IT vďaka našej bezplatnej IT analýze

Každá firma je jedinečná. Chceme Vám dodať kvalitné riešenie na mieru podľa Vašich potrieb. Na to potrebujeme zistiť, aký je u Vás aktuálny stav IT, zistiť ako pracujete, aké sú Vaše problémy a kam sa chcete dostať v budúcnosti.

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu