Cluster
Cluster

Vysvetlenie:

Zoskupenie voľne viazaných serverov, ktoré spolu úzko spolupracujú, takže sa navonok môžu tváriť ako jeden server. Obvykle sú prepojené počítačovou sieťou. Clustery sú obvykle nasadzované pre zvýšenie výpočtovej rýchlosti alebo spoľahlivosti s väčšou efektivitou, ako by mohol poskytnúť jediný server. Clustery slúžia k paralelným výpočtom zložitých početných úloh, alebo sa používajú na zabezpečenie vysokej dostupnosti určitej služby.

Kategória: Hardvér

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.