Zálohovanie

Zálohovanie

Zálohovanie patrí do IT bezpečnosti a je asi najlepšou ochranou pred stratou dát zapríčinenou buď úmyselným útokom na firemné dáta, alebo neúmyselnou chybou.

Zálohovanie

Zálohovanie chráni druhý najcennejší majetok firmy a tým sú firemné dáta. Ich strata ochromí firmu, spôsobí jej finančné straty a poškodí reputáciu, čo sa len veľmi ťažko napráva.

Aby sme si boli istý, že Vaše dáta a systémy sú v bezpečí zameriavame sa na viacúrovňové zálohovanie, ktoré ak je správne nastavené Vás ochráni aj pred ransomware útokmi (vírus, ktorý zašifruje dáta a útočník žiada peniaze za dešifrovací kľúč).

Viacúrovňové zálohovanie

  • Zrkadlenie diskov (RAID) – Jedná sa o typ riešenia, pri ktorom sú firemné súbory uložené na dvoch pevných diskoch súčasne v zrkadlovom režime. Na oboch pevných diskoch sú rovnaké dáta, ak jeden z nich zlyhá, systém zostane funkčný.
  • Tieňové kópie – Záloha vo forme predchádzajúcich verzií súborov. Z každého súboru sa plynúcim časom automaticky vytvára jeho nová verzia, napríklad 2x za deň o 7:00 a 12:00. Pri tomto riešení vieme obnoviť akýkoľvek súbor z ktorejkoľvek jeho predošlej verzie, aj dva mesiace dozadu.
  • Automatické zálohovanie – Táto úroveň zálohovania je zameraná na fyzické resp. geografické oddelenie firemných súborov na externé úložisko, buď na fyzicky oddelený záložný disk alebo do cloudu.
  • Presmerovanie priečinkov – Automatická synchronizácia obsahu priečinkov „Pracovná plocha“ a „Dokumenty“ na počítači so serverom. Ľudia si zvyknú ukladať súbory najčastejšie na pracovnú plochu a do dokumentov, ak sa ich počítač pokazí, dáta sú nenávratne stratené.
  • Virtualizácia  – Záloha celých virtuálnych operačných systémov na externé médium. V prípade havárie stačí zapojiť náhradný server s podporou virtualizácie a doba obnovy závisí iba na skopírovaní virtuálnych operačných systémov zo zálohy na náhradný server a ich spustení. Pre naši klientov držíme náhradné servery.

Všetky tieto riešenia Vám vieme nastaviť v rámci našich služieb a sú aj obsiahnuté v našich komplexných serverových riešeniach. Netreba však zabúdať na starostlivosť o tieto systémy, aby ste mohli v kľude spávať. My sa za Vás o ne postaráme v rámci služieb IT outsourcingu.

Prípadová štúdia - migrácia do cloudu pre nadnárodnú spoločnosť.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?