IT BLOG

IT riešenia

Prečítajte si najnovšie články zo  sveta AlfaPro – správa siete. Informácie a zaujímavosti zo sveta informačných technológií.

cloudove riesenia

Cloudové riešenia pre firmy

Cloudové riešenia pre firmy alebo cloud computing sú formou poskytovania služieb a programov uložených na serveroch, ktoré sa nachádzajú v datacentrách, pričom užívatelia k nim môžu pristupovať cez

Čítať viac »

Systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Ponúkame komplexné riešenie v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. Systém CRM vTiger, ktorý Vám vieme poskytnúť je open-source, takže nemusíte platiť za jeho licenciu. Nainštalujeme ho do Vašej infraštruktúry, alebo ho budeme prevádzkovať na našich serveroch. Výhodou tohto systému je, že vie fungovať na akomkoľvek webovom hostingu, čiže je prevádzka je veľmi lacná.

Čítať viac »

Monitorovanie efektivity zamestnancov

Ide o monitorovanie využívania IT prostriedkov zverených zamestnancom. Týmto sa myslí sledovanie využívania internetu, práca s aplikáciami, tlač, práca so súbormi, monitorovanie instant messagingu a iné.

Čítať viac »

Leasing výpočtovej techniky

Pri optimalizácií počítačových sieti, pri väčších komplexných serverových riešeniach, alebo len pri nákupe väčšieho počtu počítačov naši klienti občas nechcú narúšať svoje firemné cash-flow a preto preferujú radšej platiť menej v mesačných platbách, ako naraz uhradiť veľkú sumu.

Čítať viac »

Komplexný audit IT a vypracovanie dokumentácie

Pre nových klientov a aj našich zmluvných klientov poskytujeme služby vstupne analýzy IT zadarmo. Ide o zoznámenie sa s počítačovou sieťou, firmou a jej potrebami a možnosťami a výstupom je prehľad silných a slabých stránok (aj s riešeniami na ich odstránenie), čo je tiež určitá forma auditu IT.

Čítať viac »

Informačné systémy – poradenstvo a výber

Informačný systém je pre podnik kľúčovým nástrojom a jeho zlý výber môže na dlhý čas ovplyvniť firemnú efektivitu a konkurencieschopnosť a preto ponúkame naše skúsenosti vo forme konzultantských služieb v oblasti poradenstva a návrhu procesu výberu informačných systémov.

Čítať viac »

Školenia

Zamestnanci a ich úroveň vedomostí je v oblasti IT veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje viaceré oblasti.

Čítať viac »

Optimalizácia siete

Idú Vám pomaly webové stránky? Vypadáva a pomaly pracuje Váš informačný systém? Malý súbor sa Vám na firemné dátové úložisko ukladá aj desiatky sekúnd? Kliknete v počítači a čakáte a čakáte?

Čítať viac »

Zálohovanie

Zálohovanie patrí do IT bezpečnosti a je asi najlepšou ochranou pred stratou dát zapríčinenou buď úmyselným útokom na firemné dáta, alebo neúmyselnou chybou.

Čítať viac »

Potrebujete pomôcť s IT bezpečnosťou?