Migrácia do cloudu v nadnárodnej spoločnosti

Migrácia do cloudu v nadnárodnej spoločnosti

Všetky práce boli realizované súbežne s bežnou pracovnou činnosťou zamestnancov, bez prerušenia ich práce.

V tomto príspevku sa dozviete

O firme - zákazník

Náš klient sa zaoberá prenájmom manipulačnej techniky, ide o medzinárodnú firmu s viacerými pobočkami po Slovensku.

Kľúčové slová: Zdvíhacia technika; migrácia do cloudu, stredná firma; pobočky po Slovensku 

Potreby/Požiadavky zákazníka vs. Východisková situácia zistená auditom IT

 • Skončená plánovaná životnosť hardvéru a softvéru serverových zariadení.
 • Rozhodnutie materskej firmy o prechodu do privátneho cloudu skupiny.

IT Riešenie na mieru

 • Súbežný prechod všetkých 4 pobočiek vo formáte hybridnej migrácie, keďže na pobočkách stále zostali vlastné prístupové body (firewally). V novej IT infraštruktúre budú zamestnanci pracovať primárne v cloude na terminál servery.
 • Všetky práce boli realizované súbežne s bežnou pracovnou činnosťou zamestnancov, bez prerušenia ich práce.
 • Realizácia pozostávala z viacerých fáz:
  • Prípravná fáza – prekopírovanie dát, ktoré bolo možné a duplikácia systémov.
  • Realizačný víkend – Projekt bolo potrebné logisticky dobre naplánovať, pretože sme museli pracovať naraz na všetkých štyroch lokalitách klienta, bolo treba nainštalovať prístupové body a spojiť ich cez VPN s cloudom – serverom v datacentre do jednej veľkej siete.
  • Poimplementačná fáza – školenia a doriešovanie prípadných problémov.

Projekt v číslach

 • Odpracované osobohodiny: 104 hodín, z toho cez víkend 40
 • Počet zainteresovaných technikov: 4 technici
 • Počet vypitých RedBullov: 20
 • Množstvo prenesených dát: 600 GB
 • Množstvo zmigrovaných e-mailov: 153 GB v 30 používateľoch
 • Pobočky: 4

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Správa siete bez stresu a starostí?

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu