Monitorovanie efektivity zamestnancov

Monitorovanie efektivity zamestnancov

Ide o monitorovanie využívania IT prostriedkov zverených zamestnancom. Týmto sa myslí sledovanie využívania internetu, práca s aplikáciami, tlač, práca so súbormi, monitorovanie instant messagingu a iné.

Monitorovanie efektivity zamestnancov

Ide o monitorovanie využívania IT prostriedkov zverených zamestnancom. Týmto sa myslí sledovanie využívania internetu, práca s aplikáciami, tlač, práca so súbormi, monitorovanie instant messagingu a iné.

V prípade porušenie firemných politík, alebo v prípade vzniku bezpečnostnej situácie, resp. situácie, ktorá by mohla (vedie) k plytvaniu zdrojov spoločnosti, systém automaticky varuje zodpovednú osobu. Taktiež vie automaticky zasielať reporty za vopred určené obdobie.

Program zbiera dáta na koncových zariadeniach klienta a ukladá ich na server. Manažér môže kedykoľvek k dátam pristúpiť zo svojej manažérskej konzoly.

Softvér tiež zaisťuje súlad s normami ako sú GDPR, HIPAA, PCI-DSS, ISO 27002 a ďalšími štandardmi na ochranu dát.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu