Pre a proti – IT Outsourcing

Pre a proti – IT Outsourcing

Najčastejšou oblasťou pre outsourcing na Slovensku je oblasť účtovníctva a informačných technológií.

PRE A PROTI – IT OUTSOURCING

Uvedený odborný článok Vám priblíži problematiku IT outsourcingu, ľudovo nazývaného správa siete alebo správa počítačov. Pomenuje jeho výhody, nevýhody a ako minimalizovať riziko.

Každá firma sa už určite pohrávala s myšlienkou niečo zo svojich nie primárnych aktivít outsourcovať. Dovolíme si predpokladať, že najčastejšou oblasťou pre outsourcing na Slovensku je oblasť účtovníctva a informačných technológií.

Slovo outsouricing pochádza z angličtiny a znamená získavanie zdrojov z externého prostredia. IT outsourcing môžeme podľa spoločnosti Gartner definovať, ako využitie externého poskytovateľa IT služieb k efektívnemu zabezpečeniu IT podnikových procesov, aplikačných služieb a infraštruktúrnych riešení. Väčšina definícií IT outsourcingu sa zhoduje v tom, že ide o transfer IT služieb. Tento transfer je poskytovaný počas dohodnutej doby a za finančnú kompenzáciu. Pri rozhodovaní sa o tom či ísť cestou outsourcingu, alebo nie sa treba pozrieť na jeho výhody a nevýhody z pohľadu konkrétnej spoločnosti.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?