IT bezpečnosť a efektívna spolupráca v malej firme

IT bezpečnosť a efektívna spolupráca v malej firme

Klient po našej intervencii zmenil pohľad na IT bezpečnosť a riadenie prístupových politík. Okrem fyzickej začal vnímať aj bezpečnosť digitálnu a ocenil nové možnosti tímovej práce a komunikácie, ktorá prebieha riadeným a zabezpečeným spôsobom.

V tomto príspevku sa dozviete

O firme - zákazník

Advokátska kancelária.

Potreby/Požiadavky zákazníka vs. Východisková situácia zistená auditom IT

Zákazník vnímal stav informačných technológií ako fungujúci a bezpečný.

Ďalšie bezpečnostné riziká:

 • Odcudzenie dát treťou stranou, čo je v právnej sfére výrazne nežiadúci stav.
 • Zašifrovanie dát, prípadne napadnutie iným typom škodlivého softvéru.

Ďalšie riziká v efektivite práce:

 • Nemožnosť bezpečne pristupovať k súborom mimo kancelárie.
 • Ak si zákazník potreboval niečo vytlačiť, preposielali si pracovníci tento dokument cez e-mail, neboli zaškolení na prácu s dátovým úložiskom, napriek tomu, že ho mali vo firme.

Komplexné IT Riešenie na mieru

 • Nasadili sme fyzický on-site server s doživotnou zárukou, určený pre siete malého rozsahu. Cloudové riešenie na uchovávanie dát a bezpečnosť infraštruktúry sme nezvolili, z dôvodu horšej návratnosti investície v päť ročnom horizonte.
 • Vďaka virtualizácií sme mohli na jedno fyzické zariadenie nainštalovať firewall aj Microsoft Windows Server, čo prispelo k vyššej efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov a násobne znížilo čas potrebný na obnovu práce.
 • E-mailovú komunikáciu sme presunuli do cloudového riešenia Microsoft 365.
 • WIFI sieť sme ochránili jej rozdelením na firemnú pre zamestnancov a návštevnícku, na ktorej funguje iba internet, a z ktorej nie je možné sa na privátnu sieť dostať.
 • Nasadili sme viacúrovňové zálohovanie dát, ako ochranu voči ľudskému faktoru, napadnutím vírusom a iným hrozbám.
 • Dáta sú chránené šifrovaním, čo výrazne zvyšuje ich bezpečnosť.
 • Sieť sa ochránila firewallom s možnosťou vzdialeného a bezpečného prístupu k súborom a systémom pomocou šifrovaného spojenia (VPN).
 • Možnosť pripojiť si mobilné zariadenie na firemnú poštu, bola technicky zabezpečená schvaľovacím procesom nadriadeného.
 • Okrem primárneho internetového pripojenia sme zriadili aj záložné, vďaka čomu je možné pracovať aj pri nedostupnosti prvej služby.

Čo na to hovorí zákazník – spokojnosť/feedback

Klient po našej intervencii zmenil pohľad na IT bezpečnosť a riadenie prístupových politík. Okrem fyzickej začal vnímať aj bezpečnosť digitálnu a ocenil nové možnosti tímovej práce a komunikácie, ktorá prebieha riadeným a zabezpečeným spôsobom.

Projekt v číslach:

 • Odpracované osobohodiny: 70 hodín, z toho cez víkend 22 hodín
 • Počet zainteresovaných technikov: 2 technici
 • Počet vypitých RedBullov: 11
 • Množstvo zálohovaných dát: 1 000 GB
 • Množstvo zmigrovaných e-mailov: 10 schránok, 105 GB

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Správa siete bez stresu a starostí?