Firewall
Firewall

Vysvetlenie:

Zariadenie určené na zabezpečenie počítačovej siete, ktoré sa umiestňuje ako vstupný bod do lokálnej firemnej počítačovej siete zo siete internet a toto zariadenie kontroluje prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu a môže ju aj aktívne blokovať. Firewall môže byť aj len softvér, ale často to je samostatná hardvérová krabička. Umožňuje napríklad príjmať VPN spojenia, blokovať nežiadúce webové stránky a mnoho ďalšieho. Bezpečne oddeľuje sieť organizácie od zvyšku internetu.

Skratka:

FW
Kategória: Sieť

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.