Sieťové dátové úložisko
Sieťové dátové úložisko

Vysvetlenie:

Ide o samostatné zariadenie, ktoré je určené na uchovávanie dát v počítačovej sieti. Z dôvodu rýchlosti prístupu je väčšinou pripojené do počítačovej siete káblom, obsahuje disky na ukladanie dát, ktoré môžu byť aj pre vyššiu bezpečnosť zrkadlené (obsah sa vždy nakopírujúe na dva disky, aby v prípade zlyhania jedného sa neprišlo o uložené dáta), malý počítač s vlastným systémom na konfiguráciu prístupov a prípadne ďalších služieb.

Skratka:

NAS
Kategória: Hardvér

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.