Vzdialené pripojenie (VPN)

Vzdialené pripojenie (VPN)

Zväčša ide o aplikáciu vo Vašom počítači, Vám umožní pripojiť sa zabezpečene cez sieť internet do Vašej firmy a využívať všetky jej zdroje, ako sú napríklad dáta v dátovom úložisku, tlačiarne, informačné systémy atď.

Vzdialené pripojenie (VPN)

Skratka VPN znamená v angličitne Virtual Privat Network, resp. na to isté sa hodí aj v slovenčine Virtuálna privátna sieť.

Zväčša ide o aplikáciu vo Vašom počítači, Vám umožní pripojiť sa zabezpečene cez sieť internet do Vašej firmy a využívať všetky jej zdroje, ako sú napríklad dáta v dátovom úložisku, tlačiarne, informačné systémy  atď.

Ide o nevyhnutnú súčasť pre fungovanie home officu a zväčša býva súčasťou každého firewallu.

Je to samozrejmá súčasť všetkých našich komplexných riešení a v rámci správy počítačovej siete udržujeme našim klientom túto služby vždy bezpečnú a funkčnú a v prípade problémov zamestnancom im ich vzdialeným pripojením vždy vyriešime.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?