Komplexné serverové riešenia

Komplexné serverové riešenia

Komplexné serverové riešenia sa navrhujú presne podľa potrieb zákazníka na základe zrealizovanej bezplatnej analýzy IT. Ide o analýzu Vášho aktuálneho stavu IT a Vašich potrieb, bez ktorého Vám nevieme vytvoriť riešenie na pokrytie Vašich potrieb a možností.

Komplexné serverové riešenia sa navrhujú presne podľa potrieb zákazníka na základe zrealizovanej bezplatnej analýzy IT . Ide o analýzu Vášho aktuálneho stavu IT a Vašich potrieb, bez ktorého Vám nevieme vytvoriť riešenie na pokrytie Vašich potrieb a možností.

Naše komplexné serverové riešenia staviame vo forme on-premise, čiže servery sú umiestnené v priestoroch zákazníka, v cloude a to buď prenájmom hardvéru u poskytovateľa týchto služieb (IaaS – Infraštruktúra ako služba) alebo aj umiestením vlastného hardvéru zákazníka do dátoveho centra. Často tiež realizujeme hybridnú realizáciu a to tak, že napríklad servery umiestnime k zákazníkovi a napríklad zálohujeme do cloudu.

Či už sú servery u Vás vo firme alebo v cloude, vždy koncové systémy inštalujeme do virtualizačného  prostredia.

Do komplexný serverových riešení vkladáme všetky naše IT riešenia a kombinujeme ich podľa požiadaviek a možností zákazníka na mieru.

Ako prebieha implementácia komplexného serverového riešenia:

1. Objednanie dohodnutého serverového hardvéru.
2. Dohodnutie si termínu implementácie IT riešenia.
3. Príprava na firme - nainštalovanie servera a zrealizovanie všetkých možných prípravných prác na základe projektovej dokumentácie.
4. Implementácia: Práce u klienta na základ implementačného plánu
5. Po implementačné dolaďovacie práce u klienta.
6. Školenie (odkaz na Školenia) pre zamestnancov k novému fungovaniu počítačovej siete.
7. Odovzdanie riešenia klientovi.

Prípadová štúdia - Aj menšia firma potrebuje kvalitné IT riešenie a jeho správu

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?