Aj menšia firma potrebuje kvalitné IT riešenie a jeho správu (ako prebieha obchodný prípad)

Aj menšia firma potrebuje kvalitné IT riešenie a jeho správu (ako prebieha obchodný prípad)

Bežne robíme riešenia cez víkend. Niekedy sú náročnejšie, trochu sa pretiahnu a po celom víkende a náročnom riešení končime v pondelok o 7.50 hod. ráno, zaklápame notebooky, chystáme sa na odchod, pričom práve prídu prví zamestnanci.

V tomto príspevku sa dozviete

O firme - zákazník

Náš klient sa zaoberá poskytovaním komplexných ekonomických činností, ako sú vedenia a spracovanie účtovníctva.

Kľúčové slova: Oblasť služieb; serverové riešenie; malá firma; prebratie novej firmy

Potreby/Požiadavky zákazníka vs. Východisková situácia zistená auditom IT

Klient sa potreboval na IT spoľahnúť, minimalizovať jeho poruchy a výpadky a hlavne, aby nemusel s IT riešiť žiadne starosti.

Na základe zrealizovaného auditu IT sme zistili viaceré nedostatky v počítačovej sieti, ako sú napríklad:

 • Pracovníci mali pracovné súbory iba na svojich počítačoch, bez zálohovania.
 • Neexistovalo žiadne centrálne, zálohované úložisko.
 • Podobne, e-maily boli prístupné len na lokálnych počítačoch a neboli nikdy zálohované.
 • Neexistovala žiadna ochrana počítačovej siete pred vonkajšími útokmi, žiadna možnosť vzdialeného prístupu napríklad z home office, a ani o antivírusové programy sa nikto nestaral.

Ako prebiehal obchodný prípad

 1. Zákazník nás oslovil s požiadavkou na správu siete.
 2. Zrealizovali sme analýzu počítačovej siete zadarmo, aby sme mohli vypracovať ponuku a riešenie presne podľa potrieb a využívaných služieb zákazníka.
 3. Náš projektový manažér a architekt pripravil návrh riešenia.
 4. Následne sme sa dohodli na stretnutí a prezentácií riešenia.
 5. Odprezentovali sme riešenie IT architektúry siete a rovnako návrh na správu počítačovej siete.
 6. Klient si vybral najvhodnejšiu variantu z možností riešenia a akceptoval ponuku na správu siete.
 7. Zrevidovali a uzavreli sme zmluvné náležitosti, ktoré vytvorili transparentný rámec pre implementáciu IT riešenia a budúcej spolupráce pre správu siete.
 8. Vystavenie a úhrada zálohových faktúr pred realizáciou IT riešenia.
 9. Následne sme sa pustili do inštalácie dohodnutého riešenia.

Priebeh implementácie IT riešenia

 1. Objednanie potrebného hardvéru.
 2. Dohodnutie si termínu implementácie IT riešenia.
 3. Dokúpenie zvyšného hardvéru a softvéru potrebného k realizácií IT riešenia.
 4. Príprava na firme – nainštalovanie servera a zrealizovanie všetkých možných prípravných prác na základe projektovej dokumentácie.
 5. Implementácia: V piatok poobede sme prišli s už pripravenými vecami ku klientovi, pričom ten si v kľude išiel užiť domov víkend. My sme sa zatiaľ pustili do práce:
  • Vytvorili sme centralizované úložisko dát a implementovali štruktúru oprávnení na prístupy k súborom.
  • Nastavili sme viacúrovňové zálohovanie.
  • Migrácia účtovných softvérov na server.
  • Sieť sa ochránila firewallom s možnosťou zabezpečeného vzdialeného prístupu z domu (VPN).
  • E-maily sme migrovali do Microsoft 365, aby mohli štandardizovane pracovať v tíme vrátane mobilných zariadení.
  • Vzdialená práca z domu na počítačoch bola sprístupnená zamestnancom.
  • Vytvorili sme internetový server (FTP) pre externých klientov na sťahovanie účtovných závierok a ďalších dát klienta.
  • Nainštalovali sme tlačenie a skenovanie v sieti, s možnosťou skenovania na centrálne úložisko aj do e-mailu.
  • A mnoho ďalších implementačných činností.

Mimo záznam z jednej realizácie:

Bežne robíme riešenia cez víkend. Niekedy sú náročnejšie, trochu sa pretiahnu a po celom víkende a náročnom riešení končime v pondelok o 7.50 hod. ráno, zaklápame notebooky, chystáme sa na odchod, pričom práve prídu prví zamestnanci.

 • Otázka: „Jéej, dobré ránko, vy ste ku nám tiež práve prišli?“
 • Odpoveď: „Nie, my práve odchádzame 😉“

A čo nasleduje po implementácii...

 1. V pondelok ráno je realizačný tím na mieste u klienta, aby vysvetlil zamestnancom, čo všetko sa zmenilo, ako sú nastavené nové procesy, ako to vlastne bude fungovať – zamestnanci dostávajú školenie a osvetu pri práci s dátami.
 2. Ďalší týždeň sa vychytávajú muchy, dolaďujú procesy a nastavenia, aby všetko bolo v súlade s požiadavkami klienta.
 3. Po implementácií kontinuálne prechádzame do správy počítačovej siete, aby klient mal zabezpečenú prevádzku IT aj do budúcnosti.

Čo na to hovorí zákazník – spokojnosť/feedback

„Rada sa pripojím ku skupine spokojných zmluvných partnerov na odber vašich služieb. Spoluprácu hodnotím za to krátke obdobie ako mimoriadne zodpovednú, spoľahlivú a profesionálnu. Prístup každého člena tímu voči zákazníkovi je zodpovedný so snahou riešiť akýkoľvek problém, s ktorým sa my zákazníci na váš tím obrátime. Uvítala by som vo svojej profesionálnej praxi viacero takých zmluvných partnerov. Nároky dnes kladené na poskytnuté služby sú vysoké a z doterajšej vzájomnej spolupráce nám je zrejmé, že vy máte záujem túto požiadavku doby plniť. Naša spoločnosť pristupuje k plneniu si svojich povinností obdobne, o to nás viac teší, keď tento prístup stretneme aj z druhej strany. Prajem celému tímu len samých spokojných zákazníkov, uspokojivé pracovné výsledky.”

Projekt v číslach:

 • Odpracované osobohodiny: 52 hodín, z toho cez víkend 14.
 • Počet zainteresovaných technikov: 2 technici
 • Doba prípravy aj s objednaním tovaru: 21 dní
 • Doba inštalácie u klienta: 1 víkendový deň
 • Počet vypitých RedBullov: 7
 • Doba dolaďovania: 3 dni
 • Množstvo zálohovaných dát: 525 GB
 • Množstvo zmigrovaných e-mailov: 19 GB v 5 používateľoch

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Správa siete bez stresu a starostí?