Znalostný manažment
Znalostný manažment

Vysvetlenie:

Je to podnikový proces, ktorý formalizuje riadenie a používanie podnikového intelektuálneho majetku. ZM podporuje kolaboratívny a integrujúci prístup k vytváraniu, získavaniu, organizácií, prístupu a používaniu informačného majetku, pričom zahŕňa aj tacitné znalosti (nezachytené znalosti ľudí).

Kategória: IT manažment

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.