Šifrovanie
Šifrovanie

Vysvetlenie:

Na najzákladnejšej úrovni je šifrovanie proces ochrany informácií alebo údajov pomocou matematických modelov na ich zakódovanie takým spôsobom, že k nim majú prístup len osoby, ktoré majú kľúč na ich odkódovanie. Šifrovanie sa používa pri VPN na to, aby informácie pri prenose cez Internet nemohli byť odpočúvané treťou stranou. Tak isto funguje aj šifrovanie na webových stránkach. Šifrovaním sa chránie počítače, aby v prípade ich straty si nikto nemohol prečítať dáta na nich uložené, alebo sa používajú aj na zlé účely, keď dostanete do počítača vírus, ktorý zakóduje všetky dáta a pokiaľ nezaplatíte (a možno ani potom nie) nedostanete kľúč k ich odkódovaniu.

Kategória: Bezpečnosť

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.