Technická podpora
Technická podpora

Vysvetlenie:

Technická podpora, pod týmto pojmom môžeme rozumieť informačný systém, ktorý manažuje požiadavky klientov prichádzajúce z rozličných komunikačných kanálov (emailom, telefonicky, osobne atď.), tak aby boli k spokojnosti klienta vyriešené v čo najkratšom čase a s čo najnižšími spotrebovanými zdrojmi. Tento pojem môžeme však chápať podobne ako výraz hotline, teda ako tím odoborných pracovníkov technickej podpory, ktorí riešia problémy klientov.

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.