Garancie časov
Garancie časov

Vysvetlenie:

Garancia časov sa používa v IT manažmente väčšinou v spojení so zmluvou o úrovni poskytovaných služieb (SLA). Tieto garantované časy určujú v akom najdlhšom časovom horizonte musí byť vykonaná určitá akcia (odborný pracovník helpdesku kontaktuje klienta, alebo začne riešiť požiadavku, prípadne vyrieši požiadavku) súvisiaca s riešením požiadavky klienta prijatá helpdeskom.

Kategória: IT manažment

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.