Zálohovanie
Zálohovanie

Vysvetlenie:

Zálohovanie je forma ochrany pred stratou (napr. vymazaním alebo zašifrovaním vírusom) alebo poškodením dát (napr. zlou úpravou dát alebo poruchou disku). Záloha údajov je kópia počítačových údajov, ktorá sa vytvorí a uloží na inom mieste, aby sa mohla použiť na obnovenie originálu po strate údajov. Takéto zálohovanie môže byť realizované v rámci lokality (priestorov, kde sa nachádzajú aj originálne dáta), alebo na vzdialený server - teda do cloudu (napr. na cloudový disk OneDrive).

Kategória: Bezpečnosť

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.