Ochrana dát
Ochrana dát

Vysvetlenie:

Pod pojmom ochrana dát sa myslí široké spektrum rozličných činností, ktoré vedú k zabezpečeniu, aby sa dáta nezničili, nedostali sa k neoprávneným osobám, neboli spracovávané sfalšofané údaje, aby bolo vedieť, kto údaje vytvoril, zmenil alebo odstránil, aby sa dáta nekontrolovaným spôsobom nevyzradili, alebo aby údaje boli dostupné, keď sú potrebné. Príkladom takýchto činností môže byť zálohovanie, riadenie prístupových práv zamestnancov, šifrovanie a mnoho ďalších.

Kategória: Bezpečnosť

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.