Žiadosť o ponuku
Žiadosť o ponuku

Vysvetlenie:

Žiadosť o ponuku je zoznam otázok určených potenciálnym dodávateľom ohľadom ich ponúkaných služieb a produktov. Mala by obsahovať detaily o požadovanej softvérovej funkcionalite, dodávateľ by mal zadefinovať požiadavky na hardvér a softvér tretích strán nevyhnutný pre funkčnosť ponúkaného softvérového riešenia, rozsah a úroveň služieb a podpory, možnosti dodávateľa v oblasti používateľských školení, náklady a právne podmienky, atď.. Pomocou neho je možné štrukturovane a objetívne porovnať ponuky od viacerých dodávateľov.

Skratka:

RFP
Kategória: IT manažment

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.