Switch (Network)
Switch (Network)

Vysvetlenie:

Ide o sieťový hardvér, ktorý spája zariadenia v počítačovej sieti pomocou káblových pripojení. Všetky internetové káble z počítačov, tlačiarní, wifi vysielačov a podobne, sú zapojené do switchu, aby medzi sebou mohli komunikovať. Na softvérovej úrovni zabezpečuje prepájanie dátovej komunikácie. Najčastejšie sa do switchu zapájajú metalické káble v rozličných kategóriach Cat. 5e, Cat. 6 atď. avšak, niektoré switche umožňujú aj iné typy káblov, napr. optické. Switche sa môžu umiestniť položením na nábytok, alebo môžu byť montovateľné do dátového rozvádzača.

Kategória: Server, Sieť

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.