Plánovanie kontinuity podnikania
Plánovanie kontinuity podnikania

Vysvetlenie:

Ide o proces vytvárania systému prevencie a obnovy systémov a behu procesov organizácie v prípadku rozličných incidentov. Obnova systémov spadá primárne pod plán obnovy po havárií (DRP).

Skratka:

BCP
Kategória: IT manažment

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.