Peňažné toky
Peňažné toky

Vysvetlenie:

Je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jej celková bilancia dobrá. Podnik musí mať dostatok peňažných príjmov na to, aby mohol splatiť pôžičku, zaplatiť dane, suroviny, energie, faktúry, atď.

Kategória: Ostatné

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.