Muž uprostred
Muž uprostred

Vysvetlenie:

Man In The Middle (MITM), voľne preložené ako "odpočuvateľ uprostred", je označenie pre druh útoku na bezpečnosť používateľa, pri ktorom útočník potajomky zasahuje alebo číta komunikáciu medzi dvoma subjektmi (napríklad bankou a klientom) a to tak, aby verili že komunikujú spolu. V skutočnosti je komunikácia riadená útočníkom uprostred (preto Man In The Middle). Cieľom Man In The Middle útokov je získanie možnosti čítať, kontrolovať, vkladať vlastné, alebo modifikovať existujúce informácie v rámci komunikácia dvoch strán. Vyskutuje sa najmä pri nešifrovanej komunikácii.

Skratka:

MitM
Kategória: Bezpečnosť

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.