Microserver
Microserver

Vysvetlenie:

Zväčša sa takto nazývajú kompaktné, menej výkonné servery, ktoré slúžia na prevádzku menej náročných systémov alebo sa nasadzujú do menších sietí, kde nie je potrebný vysoký výpočtový výkon. Sú ekonomicky dostupné a sú lepším riešením na ukladanie dát, ako napríklad NAS úložiská.

Kategória: Hardvér

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.