Knižnica IT infraštruktúry
Knižnica IT infraštruktúry

Vysvetlenie:

Je to súbor v praxi overených postupov, ktoré poskytujú praktické a strategické usmernenia v oblasti IT manažmentu. Používa sa ako návod, ktorý pomáha organizáciam zlepšovať hodnotu ich služieb tým, že sa zameriava na spoluvytváranie obchodnej hodnoty a riešenie obchodných problémov, a nie len na zlepšovanie schopností IT.

Skratka:

ITIL
Kategória: IT manažment

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.