Informačný systém
Informačný systém

Vysvetlenie:

Informačný systém je systém určený na zber, prenos, uchovávanie, spracovanie, distribúciu a prezentáciu údajov. Okrem prezentácie údajov poskytuje aj informácie, znalosti a digitálne produkty a tieto výstupy poskytuje za účelom podpory rozhodovania, koordinácie, kontroly, analytiky a vizualizácií v organizácií. IS tvoria informačné technológie (hardvér, softvér, počítačové siete), ľudia, dáta (informácie, znalosti) a na neho vplývajú aspekty z rozličných oblastí (ekonomické, sociálne, právne, organizačné atď.). Integrálnou súčasťou sú tiež procedúry (procesy) – inštrukcie, ktoré kombinujú už uvedené komponenty s cieľom spracovania informácií na požadované výstupy.

Skratka:

IS

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.