DHCP Relay
DHCP Relay

Vysvetlenie:

Prideľovanie IP adries zariadeniam v sieti (PC, tlačiarne, kamery, wifi) naprieč rôznymi sieťami vrámci jednej infraštruktúry. Využíva sa, ak v sieti chceme mať napríklad iba jeden centrálny DHCP server na prideľovanie IP adries, ale zároveň máme v infraštuktúre viacero podsietí, napríklad iných pobočiek.

Kategória: Sieť

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.