Data Governance
Data Governance

Vysvetlenie:

Data governance (DG) je proces riadenia dostupnosti, použiteľnosti, integrity a bezpečnosti údajov v podnikových systémoch na základe interných dátových štandardov a zásad, ktoré tiež riadia používanie dát. Efektívna správa údajov zaisťuje, že údaje sú konzistentné a dôveryhodné a nebudú zneužité.

Skratka:

DG
Kategória: IT manažment

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.