Cieľový čas obnovy
Cieľový čas obnovy

Vysvetlenie:

Pojem sa využíva pri zálohovaní a obnove, hodnota určuje, aký je maximálne tolerovateľný čas obnovy systémov do funkčného stavu v prípade havárie. Hodnota sa nastavuje podľa kritickosti funkčnosti daného systému pre chod organizácie.

Skratka:

RTO
Kategória: IT manažment

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.