Business Intelligence
Business Intelligence

Vysvetlenie:

BI označuje súbor technológií a procesov, ktoré využívajú dáta na pochopenie a analyzovanie podnikových výsledkov. Môžeme tento systém aj označiť ako proces, ktorý zahŕňa zhromažďovanie dostatočného množstva správnych informácií v správnom čase a v použiteľnej forme a ich analýzu tak, aby sa dali využiť na pozitívny vplyv na obchodnú stratégiu, taktiku alebo na operatívnej úrovni. BI podporuje komplexné a neopakujúce sa rozhodovanie so zameraním na taktický manažment a znalostných pracovníkov, pričom toto zameranie sa v zmysle predchádzajúcej definície dá rozšíriť aj na strategickú a operatívu úroveň riadenia.

Skratka:

BI

Viac pojmov na vysvetlenie

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.