Agregácia prepojení
Agregácia prepojení

Vysvetlenie:

Ďalšie používané výrazy sú v angl. trunking, bundling, bonding, channeling, teaming. V počítačovej sieti to znamená kombináciu - agregáciu viacerých sieťových pripojení do jedného spojenia / pripojenia pomocou rozličných metód. V ľudskej reči ide napríklad o softvérové spojenie dvoch dátových káblov do jedného, alebo využitie dvoch internetových pripojení súčasne atď.. Výhodami tohto prístupu je zvýšenie priepustnosti siete (resp. zvýšenie jej rýchlosti), redundancia teda zdvojenie, čiže v prípade výpadku jedného spojenia, druhé stále funguje a nedôjde k celkovému výpadku.

Kategória: Sieť

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.