Adresárové služby
Adresárové služby

Vysvetlenie:

Zoznam všetkých počítačov a používateľských účtov v rámci organizačnej štruktúry firmy, na ktorých je následne možné aplikovať rozličné skupinové politiky a centralizovane ich riadiť. Active directory je možné prepojiť s ostatnými systémami v sieti a používateľ má tak jedno rovnaké heslo do PC, notebooku, na VPN, k súborom na server, wifi atď.

Skratka:

AD
Kategória: Server

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu

Odborné veci hovoríme jednoducho. Technické riešenia komunikujeme klientom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Nemusíte sa obávať, že niečomu nerozumiete.