Optimalizácia siete

Optimalizácia siete

Idú Vám pomaly webové stránky? Vypadáva a pomaly pracuje Váš informačný systém? Malý súbor sa Vám na firemné dátové úložisko ukladá aj desiatky sekúnd? Kliknete v počítači a čakáte a čakáte?
  • Idú Vám pomaly webové stránky?
  • Vypadáva a pomaly pracuje Váš informačný systém?
  • Malý súbor sa Vám na firemné dátové úložisko ukladá aj desiatky sekúnd?
  • Kliknete v počítači a čakáte a čakáte?

Na všetky tieto problémy sa zameriavame a riešime ich pri optimalizácií počítačových sietí našich klientov. Lebo neefektívna práca stojí zbytočné náklady, tak prečo ich neušetriť .

Naši špecialisti na rozličné IT oblasti problém zanalyzujú, skontaktujú sa s Vašimi dodávateľmi informačných systémov alebo internetu a problém vyriešia.

VÝBORNÝ PRÍKLAD JE KONSOLIDÁCIA SIETE U NÁŠHO KLIENTA

PROBLÉM: Práca v softvéri a práca so súbormi na serveri bola spomalená, problém sa prejavoval rôznou intenzitou a v zdanlivo náhodných časoch.

PRÍČINA: Jednou z príčin spomalenia bolo, že klient mal v sieti zapojené dva 48-portové switche medzi sebou, avšak jeden z týchto switchov mal rýchlosť len 100 Mbit/s. Časť zamestnancov bola v jednom a časť v druhom switchi, tieto boli navyše prepojené len spomínanou rýchlosťou 100 Mbit/s, a vytvorili tak úzky „lievik“ a preťažovanie siete.

RIEŠENIE: Pre zrýchlenie počítačovej siete sme hlavný z dvojice switchov vymenili za nový 1 Gbit/s a prepojili ich medzi sebou 4 sieťovými káblami, pričom sme využili agregáciu portov. Dáta medzi nimi tak môžu putovať po linkách 4x 1 Gbit/s. Rovnaké zapojenie sme zrealizovali aj pre server.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu