Ako sa chrániť pred zašifrovaním firemných dát vírusom, ako je napríklad Locky?

Ako sa chrániť pred zašifrovaním firemných dát vírusom, ako je napríklad Locky?

Bezpečnostných riešení je široká paleta a pre každú firmu sa hodí iné riešenie. Preto pre našich nových potenciálnych klientov na začiatku našej spolupráce vypracujeme nezávislú, nezáväznú a bezplatnú analýzu terajšieho stavu a navrhneme riešenie na mieru.

AKO SA CHRÁNIŤ PRED ZAŠIRFOVANÍM FIREMNÝCH DÁT VÍRUSOM, AKO JE NAPRÍKLAD LOCKY?

Bezpečnostná spoločnosť ESET zaznamenala významný nárast detekcií škodlivého kódu JS/Danger.ScriptAttachment vo viacerých európskych krajinách. Tento malware po infekcii do počítača sťahuje ďalší škodlivý kód, väčšinou pritom ide o ransomware, ktorý zašifruje obsah zariadenia a za jeho odšifrovanie požaduje výkupné.

(Zdroj: ESET)

Naša spoločnosť AlfaPro Vám dokáže pomôcť skôr, ako bude neskoro a firemné dáta nenávratne stratíte.

V prvom rade treba mať dáta zálohované. Pre firmy robíme viac úrovňové automatické zálohovanie dát na externé médium a do cloudu. Navyše, máme nastavený aj monitoring úspešnosti alebo neúspešnosti každej zálohy. V podstate rátame s tým, že technika môže zlyhať, ľudsky faktor môže zlyhať alebo môže dôjsť k škodovej udalosti, či prípadne k zavíreniu siete. Keďže žiadna ochrana nie je sto percentná, s takto nastaveným riešením a službami sú dáta našich klientov dostatočne chránene. Nenávratne stratené dáta si už nijako nekúpite, tak ako zdravie, preto je ochrana firemných dát pre nás prioritou.

V druhom rade treba mať aktualizovaný software a nainštalovaný kvalitný antivírus. My odporúčame používať antivírusoví program od spoločnosti ESET, ktorý má aj nástroj centrálnej správy. Cez nástroj centrálnej správy dokážeme sledovať a riešiť všetky incidenty a aj im predchádzať aktualizáciou softwaru alebo inými zásahmi. Takto dokážeme zabezpečiť koncové stanice našim klientom.

Ako ďalšiu ochranu odporúčame na firemný mailový server nainštalovať antivírusovú ochranu, ktorá vyfiltruje nežiaduci a nebezpečný obsah. Mailový server nastavujeme tak, aby v prílohách mailov prechádzali len tie typy súborov, ktoré sú povolené a ostatné blokujeme.

Ďalšie opatrenie na zvýšenie bezpečnosti je firemný firewall, ktorý blokuje a kontroluje počítačovú komunikáciu smerom na internet a z internetu. Dokážeme cez neho napríklad zablokovať webové stránky, ktoré sú phishingové (napodobňujú obsah inej webovej stránky, napríklad banky s cieľom získania citlivých osobných údajov, ako sú prístupové heslá a iné) alebo inak nežiaduce (aj v oblasti produktivity práce).

Samozrejme bezpečnostných riešení je široká paleta a pre každú firmu sa hodí iné riešenie. Preto pre našich nových potenciálnych klientov na začiatku našej spolupráce vypracujeme nezávislú, nezáväznú a bezplatnú analýzu terajšieho stavu a navrhneme riešenie na mieru. Možno sa pýtate, prečo robíme analýzu zadarmo? Pretože zo skúsenosti vieme, že väčšina firiem má vo firme veľa rizikových oblastí, o ktorých ich majitelia ani nevedia. Samozrejme, väčšina firiem má správcu počítačovej siete, s ktorým je spokojná, pretože ten efektívne hasí problémy. My, problémy nehasíme, zameriavame sa na predchádzanie problémov a zvyšovanie efektivity práce našich klientov za pomoci IT.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?