Leasing výpočtovej techniky

Leasing výpočtovej techniky

Pri optimalizácií počítačových sieti, pri väčších komplexných serverových riešeniach, alebo len pri nákupe väčšieho počtu počítačov naši klienti občas nechcú narúšať svoje firemné cash-flow a preto preferujú radšej platiť menej v mesačných platbách, ako naraz uhradiť veľkú sumu.

Leasing výpočtovej techniky

Pri optimalizácií počítačových sieti, pri väčších komplexných serverových riešeniach, alebo len pri nákupe väčšieho počtu počítačov naši klienti občas nechcú narúšať svoje firemné cash-flow a preto preferujú radšej platiť menej v mesačných platbách, ako naraz uhradiť veľkú sumu.

Pre nich naši obchodníci vedia sprostredkovať a vybaviť leasing výpočtovej techniky u viacerých našich partnerov (ak sa nevybaví u jednej vždy máme v zálohe ďalšiu).

  1. Zrealizujeme analýzu IT infraštruktúry (identifikujeme zariadenia potrebné na výmenu).
  2. Vytvoríme cenovú ponuku na identifikovaný hardvér.
  3. Po odsúhlasení klientom oslovíme leasingových partnerov a vyberieme najlepšiu ponuku.
  4. Odkomunikujeme celú papierovú robotu (zmluvnú dokumentáciu).
  5. Dodáme hardvér a softvér.
  6. Odovzdáme leasingovému partnerovi celú potrebnú dokumentáciu.

Náš klient s tým nemá skoro žiadnu prácu.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?