Komplexný audit IT a vypracovanie dokumentácie

Komplexný audit IT a vypracovanie dokumentácie

Pre nových klientov a aj našich zmluvných klientov poskytujeme služby vstupne analýzy IT zadarmo. Ide o zoznámenie sa s počítačovou sieťou, firmou a jej potrebami a možnosťami a výstupom je prehľad silných a slabých stránok (aj s riešeniami na ich odstránenie), čo je tiež určitá forma auditu IT.

Komplexný audit IT a vypracovanie dokumentácie

Pre nových klientov a aj našich zmluvných klientov poskytujeme služby vstupne analýzy IT zadarmo. Ide o zoznámenie sa s počítačovou sieťou, firmou a jej potrebami a možnosťami a výstupom je prehľad silných a slabých stránok (aj s riešeniami na ich odstránenie), čo je tiež určitá forma auditu IT.

Audit informačných technológií je podrobná analýza existujúceho stavu IT infraštruktúry a proces v nej prebiehajúcich, pričom sa dá vykonávať v rozličných oblastiach. Vieme Vám poskytnúť komplexný a hĺbkový audit počítačovej siete, ale aj v prípade Vašej potreby len jeden z čiastkových auditov.

SOFTVÉROVÉ LICENCIE

Pri ňom si prejdeme Vaše licencie, ktoré evidujete a porovnáme ich s reálnym stavom nainštalovaných programov. Ak by sa náhodou našli programy nainštalované nelegálne, navrhneme Vám najekonomickejšiu cestu ich legalizácie.

HARDVÉROVÝ AUDIT

Vypracujeme súpis Vášho hardwaru a periférnych zariadení.

BEZPEČNOSTNÝ AUDIT

Skontrolujeme nastavenie ochrany počítačovej siete pred neželaným prístupom cez internet, antispamové ochrany pošty, antivírovú ochranu a nastavenie oprávnení užívateľov v počítačovej sieti. Analyzujeme tiež fyzickú bezpečnosť zariadení a dát.  V prípade potreby vieme vypracovať aj bezpečnostný projekt.

SWOT ANALÝZA POČÍTAČOVEJ SIETE

Určíme slabé a silné stránky počítačovej siete a aj príležitosti k jej zefektívneniu a prípadné ohrozenia.

VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE

Zdokumentujeme nastavenia jednotlivých sieťových prvkov a serveru a vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu nastavení siete.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu