Úložisko dát (File server)

Úložisko dát (File server)

Úložisko firemných dát je zväčša centrálne miesto, kde sú uložené a zdieľané všetky podnikové dáta.

Úložisko dát (File server)

Väčšina firiem stále volí uloženie dát na zariadení v rámci firmy a to podľa možností firmy, buď na vlastnom serveri , alebo na NAS zariadení (sieťový disk s ďalšou funkcionalitou). Okrem uvedenej možnosti vieme nastaviť uloženie dát aj do cloudu, alebo aj v rámci hybridnej možnosti cloud plus vlastné dátové úložisko prevádzkované v priestoroch firmy.

Dáta sú druhým najcennejším majetkom firmy a preto aj my k ním v rámci správy počítačovej siete našich klientov a pri navrhovaní komplexných IT riešení v oblasti IT bezpečnosti tak pristupujeme a vždy sa snažíme zabezpečiť tieto piliere:

  • Viacúrovňové zálohovania a zálohovanie na úrovni virtualizácie.
  • Fyzické zabezpečenie zariadení pred neoprávneným prístupom, zničením a krádežou.
  • Riadenie prístupových práv k dátam, tak aby mal prístup, len ten čo ich potrebuje ku svojej práci.
  • Bezpečný prístup k dátam mimo firmy, napr. na home officeVPN prístup.
  • Ochrana dát pred externými hrozbami – Firewall, Antivírus , Šifrovanie, atď.
  • Ochrana dát pred internými hrozbami – DLP.
  • Riešenia pre ochranu dát pri ich prenose a mimo dosahu firmy (napr. pri zaslaní externému dodávateľovi alebo odberateľovi).
  • Ochrana dát na mobilných zariadeniach – MDM .

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?