Školenia

Školenia

Zamestnanci a ich úroveň vedomostí je v oblasti IT veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje viaceré oblasti.

Školenia

Zamestnanci a ich úroveň vedomostí je v oblasti IT veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje viaceré oblasti:

  • Školenie v oblasti IT bezpečnosti – z nevedomosti otvorená zavírená príloha emailu vyradí celú firmu (Antivírus, Antispam, Firewall) – okrem softvéru a hardvéru vieme zamestnancov zaškoliť v tejto oblasti.
  • Poimplementačné školenia – samozrejmosťou pri komplexných serverových riešeniach je zaškolenie klientových zamestnancov s novým riešením.
  • Školenia na mieru – pripravíme podľa požiadaviek klienta školenie zamestnancom na mieru z produktov MS Office.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?

Kontaktujte nás pre bezplatnú IT analýzu