Threema z IT bezpečnosti?

Threema z IT bezpečnosti?Autor článku: Roman Legindi V poslednej dobe rezonuje na Slovensku téma ohľadom bezpečnosti šifrovanej komunikácie cez aplikáciu Threema. Na začiatok treba povedať, že nedošlo k prelomeniu aplikácie Threema prostredníctvom dešifrovania, ale k dátam sa dostali cez fyzický prístup k zariadeniu, kde bola uložená záloha telefónu, ktorú otvoriť zjavne nebol až taký veľký…