Threema z IT bezpečnosti?

Threema z IT bezpečnosti?

V poslednej dobe rezonuje na Slovensku téma ohľadom bezpečnosti šifrovanej komunikácie cez aplikáciu Threema. Na začiatok treba povedať, že nedošlo k prelomeniu aplikácie Threema prostredníctvom dešifrovania, ale k dátam sa dostali cez fyzický prístup k zariadeniu, kde bola uložená záloha telefónu, ktorú otvoriť zjavne nebol až taký veľký problém.

Threema z IT bezpečnosti?

Samotné šifrovanie je veľmi ťažké prelomiť, a preto sa hľadajú spôsoby, ako šifrovanie obísť a k dátam sa dostať inou cestou.

A to je veľmi zaujímavé, pretože v praxi sa často stretávame s tým, že firmy na Slovensku myslia skôr na fyzickú bezpečnosť spôsobom, že majú vo firme alarm, zamrežujú si okná, zamknú server, zaheslujú počítače, kúpia aplikáciu Threema na šifrovanú komunikáciu a podobne.

Nedokážu už ale eliminovať riziká, pri ktorých zamestnanec môže dáta ukradnúť, alebo byť zneužitý v krádeži prostredníctvom phisingu, prípadne môže dôsť k narušeniu bezpečnosti siete zvonka (a nie, len samotný antivírus tu nestačí) a šifrované dáta možno získať napríklad zo zálohy, kde sa na ochranu pozabudlo, alebo inak obísť zabezpečenie.

Veľa firiem napríklad nemá oddelenú sieť pre interné potreby a pre návštevy. Stačí trochu sociálneho inžinierstva, dostať sa do firmy na jedno stretnutie, s dôvodom niečo zaujímavé odprezentovať, k čomu dostanete heslo do wifi siete. Ak nie je sieť oddelená od interných systémov, už nechýba veľa, aby to napríklad z parkoviska pri firme niekto prelomil.

A keďže veľa firiem ani nedokáže detekovať, že došlo k nejakému kopírovaniu, ľudia vo firme budú mať pocit, že je všetko v poriadku, IT funguje ako má, akurát sa v biznise nejako nedarí, pretože konkurencia je zrazu šikovnejšia.

Je pochopiteľné, že firma, ktorá sa nezaoberá IT a živí ich niečo iné, nemôže investovať toľko úsilia, aby poznala všetky úskalia a pokryla všetky riziká alebo aspoň väčšinu a bohužiaľ ani jeden IT zamestnanec to nedokáže.

Za 13 rokov sme získali toľko skúseností a spolupráce s firmami vyvíjajúcimi rôzne bezpečnostné technológie, že dokážeme našim klientom pomôcť znížiť toto riziko na minimum a ušiť im bezpečnostné riešenie na mieru pomocou kombinácie rôznych existujúcich technológií a pomocou rôznorodého tímu IT špecialistov pokryť rozličné oblasti IT bezpečnosti.

Napríklad, z pohľadu internej bezpečnosti vieme testovať užívateľov, ako reagujú na phisingové útoky a preškoľovať tých, ktorí v teste zlyhajú, monitorovať a riadiť citlivé dokumenty vo firme, aby zamestnanec mohol s nimi pracovať, ale aby ich nemohol napríklad skopírovať, vytlačiť, či odoslať tam, kam nemá a veľa ďalšieho.

Z pohľadu externej bezpečnosti vieme okrem nasadenia profesionálnych firewall riešení, šifrovať servery, počítače, telefóny a všetko toto zabezpečiť na komplexnej úrovni. Ďalej existujú rôzne stratégie a nástroje, ktoré útočníkovi dokážu skomplikovať celý útok finančne i časovo, a odradiť ho tak, aby si našiel ľahší cieľ.

Viac o riešeniach v IT bezpečnosti nájdete na tomto odkaze.

Existuje mnoho riešení, ale na bezpečnosť treba vždy myslieť komplexne, a teda zakúpiť len nejaký software, aj keď je najlepší, nestačí. Je potrebné riešiť ako software tak aj hardware a samozrejme aj samotných užívateľov.

Venujte sa svojmu biznisu a túto komplikovanú časť nechajte na nás. Radi vám po bezplatnom audite navrhneme riešenie na mieru.

Nemajte treemu a kontaktujte nás.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete pomôcť s IT bezpečnosťou?