Ako ochrániť firemnú Wi-fi sieť

Ako ochrániť firemnú Wi-fi sieť

Mnohé firmy dnes nejakým spôsobom využívajú Wi-fi sieť. Jej bezpečnosť by však pre firmy mala byť kľúčová. Wi-fi siete sú žiaľ značne zraniteľné voči kybernetickým útokom, najmä ak nie je dostatočne zabezpečená.

Mnohé firmy dnes nejakým spôsobom využívajú Wi-fi sieť. Jej bezpečnosť by však pre firmy mala byť kľúčová. Wi-fi siete sú žiaľ značne zraniteľné voči kybernetickým útokom, najmä ak nie je dostatočne zabezpečená.

Ak chcete predísť úniku údajov, finančným stratám či poškodeniu dobrého mena, potrebujete dostatočne zabezpečenú Wi-fi sieť.

Naše tipy ako zabezpečiť a ochrániť firemnú Wi-fi sieť:

1.Obmedzte prístup hostí do firemnej Wi-fi siete oddelením privátnej a verejnej časti

Vytvorenie dvoch oddelených Wi-fi sietí je jedno z najefektívnejších opatrení na ochranu vašej Wi-fi siete. Verejná sieť by mala byť prístupná pre hostí a návštevníkov. Privátna sieť by zase mala byť určená len pre zamestnancov a zariadenia s citlivými údajmi. Zároveň je dôležité nastaviť oddelenie privátnej od verejnej siete tak, aby sa z verejnej siete nedalo pripojiť do privátnej.

2. Silné a jedinečné heslo

Pre každú sieť (verejnú aj súkromnú) nastavte dostatočne silné a jedinečné heslo. Heslo by malo obsahovať aspoň 12 znakov, kombinovať malé a veľké písmená, čísla a symboly. Heslo je hodné pravidelne obmieňať.

3. Dvojfaktorová autentifikácia

Ide o ďalšiu úroveň zabezpečenia, ktorá vyžaduje, aby používatelia na prístup do siete využili 2 formy autentifikácie. Môže ním byť napr. prístupový kód odoslaný na mobilné číslo alebo kód vygenerovaný aplikáciou. Dvojfaktorová autentifikácia zabezpečí, že do siete majú prístup len oprávnení používatelia, aj v prípade kompromitácie hesla.

4. Používajte najnovšie šifrovanie napr. WPA3

Najnovším štandardom šifrovania pre Wi-fi siete je WPA3, ktoré zabezpečuje dostatočnú ochranu pred neoprávneným prístupom a zachytávaním dát.

5. Zmeňte predvolený názov siete

Predvolené názvy Wi-fi sietí sú často verejne známe, preto odporúčame zmeniť tento názov, aby sa znížilo riziko útoku na základe znalosti predvolených nastavení.

6. Vypnite vysielanie SSID pre privátnu časť wi-fi

Ak je to možné, vypnite vysielanie SSID pre privátnu časť wi-fi, čo skryje vašu sieť pred bežným vyhľadávaním.

7. Aktualizácia firmvéru wi-fi smerovača

Pravidelne aktualizujte firmvér Wi-fi smerovača na najnovšiu verziu, aby ste získali najnovšie bezpečnostné aktualizácie.

8. Filtrácia MAC adries

MAC adresa je jedinečný identifikátor každého sieťového zariadenia. Použite filtráciu MAC adries na povolenie iba autorizovaným zariadeniam pripojiť sa k sieti.

9. Zapnutie vnútorného firewalu

Ak váš smerovač má možnosť, zapnite vnútorný firewall a skontrolujte jeho nastavenia. Dôležité je použiť firewall, ktorý dokáže identifikovať podozrivú aktivitu a automaticky prijímať opatrenia na jej zablokovanie a chrániť vašu sieť pred kybernetickými útokmi.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete pomôcť s IT bezpečnosťou?