Ochrana pred stratou dát – DLP (Data Loss Prevention)

Ochrana pred stratou dát – DLP (Data Loss Prevention)

DLP je skratka Data Loss Prevention, čiže ochrana pred stratou údajov je systém, ktorý chráni citlivé firemné dáta pred ich ohrozením vlastnými zamestnancami firmy a to či už vedomého (napr. krádež dát s cieľom profitovať z nich) alebo nevedomého (napr. strata alebo krádež USB kľúču).

Ochrana pred stratou dát – DLP (Data Loss Prevention)

DLP je skratka Data Loss Prevention , čiže ochrana pred stratou údajov je systém, ktorý chráni citlivé firemné dáta pred ich ohrozením vlastnými zamestnancami firmy a to či už vedomého (napr. krádež dát s cieľom profitovať z nich) alebo nevedomého (napr. strata alebo krádež USB kľúču). Softvéry tohto typu sú dodávané buď samostatne, alebo ako súčasťou väčšieho softvérového balíku na ochranu dát. Systémy sú väčšinou dodávané ako on-premise riešenia, čiže inštalované na server nachádzajúci sa v rámci firmy, ale aj ako cloudové riešenia. Podľa druhu systému zvyčajne sú aj na koncových staniciach (počítače, notebooky, mobilné zariadenia) nainštalovaný softvér, ktorý následne komunikuje so serverom a vynucuje politiky ochrany údajov na koncových staniciach. Taktiež existujú softvéri bez nutnosti ich inštalácie na koncové stanice, tie sa však zameriavajú na komunikáciu v sieti.

  • Ochrana dát v ich úložiskách a aj pri ich presune.
  • Pokročilé systémy včasného varovania ešte pred vznikom incidentu.
  • Ochrana pred ľudskými chybami a aj úmyselným jednaním.
  • Zaistenie dodržiavania firemných bezpečnostných politík a súlad s GDPR.
  • Detekcia a analýza incidentov.
  • Auditovanie citlivých dokumentov a prehľad o ich využívaní v rámci firmy.
  • Analýza správania sa zamestnancov a jej reporting.

MANAŽMENT MOBILNÝCH ZARIADENÍ – MDM (MOBILE DEVICE MANAGEMENT)

Rozšírením softvéru na ochranu dát získate tiež kontrolu nad dátami na mobilných zariadeniach, ktorá umožňuje:

  • Chrániť dáta na mobilných zariadeniach.
  • Získať prehľad o stavu mobilných zariadení a identifikovať riziká.
  • Realizovať audit aktivít v aplikáciách a na webe.

V rámci komplexných IT riešení a v rámci priebežného auditu stavu IT u našich zmluvných klientov, pre ktorých vykonávame IT outsourcing  poskytujeme v rámci oblasti IT bezpečnosti aj poradenstvo a následnú implementáciu týchto riešení.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?