Informačné systémy – poradenstvo a výber

Informačné systémy – poradenstvo a výber

Informačný systém je pre podnik kľúčovým nástrojom a jeho zlý výber môže na dlhý čas ovplyvniť firemnú efektivitu a konkurencieschopnosť a preto ponúkame naše skúsenosti vo forme konzultantských služieb v oblasti poradenstva a návrhu procesu výberu informačných systémov.

Informačné systémy – poradenstvo a výber

Informačný systém je pre podnik kľúčovým nástrojom a jeho zlý výber môže na dlhý čas ovplyvniť firemnú efektivitu a konkurencieschopnosť a preto ponúkame naše skúsenosti vo forme konzultantských služieb v oblasti poradenstva a návrhu procesu výberu informačných systémov.

Postup pri návrhu a asistencii pri výbere informačného systému pre našich klientov:

 1. Úvodné stretnutie ohľadom požiadaviek firmy na výber IS.
 2. Podpis zmluvnej dokumentácie – NDA zmluva  na zabezpečenie utajenia všetkých citlivých skutočností, ktoré sa môžeme dozvedieť pri výbere IS a zmluva o dielo.
 3. Analýza potrieb – spoznanie klienta – ciele, procesy, požiadavky…
 4. Príprava obstarávacieho procesu informačného systému:
  1. Určenie požiadaviek na softvér.
  2. Akvizičný plán.
  3. Dokumentácia akvizície (vypracovanie RFP – Žiadosť o cenovú ponuku 
 5. Analýza trhu a rozposlanie RFP. 
 6. Metodické spracovanie výsledkov z vrátených RFP.
 7. Odporúčanie vhodného informačného systému.

Zdieľať článok

KNIHA RIEŠENÍ

Najlepšie referencie sú pre nás spokojní klienti, dobre urobená práca a zrealizované IT riešenia. Naše reprezentatívne projekty z rozličných oblastí sme spísali a vydali pre Vás o nich knihu.

Prinesieme Vám ju a aj Vám poradíme.

Potrebujete IT riešenie bez stresu a starostí?