Výber CRM systému

…kľúčové kritéria, procesy, funkčné predstavy, technologické požiadavky, požiadavky na kvalifikáciu dodávateľa,  rozpočet), zostaviť plán akvizície nového systému, zdokumentovať požiadavky a priebeh akvizície (príp. zostaviť RFP – Request for Proposal) a zostaviť prehľad potenciálnych dodávateľov…